• Úvod
  • Tel. +421 915 874 120

Kotvené lety balónom

Kotvené lety balónom
Tagy: Zimné Letné Outdoor

Minimálny počet osôb je 2. Pri upútaných letoch je balón upevnený lanami a je schopný vyletieť do výšky cca 30 metrov. Počas jednotlivých výstupov sa môže v balóne vystriedať väčšia skupina ľudí. Za jednu hodinu sa odvezie cca 50 osôb. Táto atrakcia je zvlášť vhodná pre firemné akcie.

Podmienky pre let balónom
  • Výstupy balóna sa dajú robiť do výšky 30 m nad zemou
  • Priestor musí byť veľký ako polovica futbalového ihriska
  • Priestor musí byť ohradený, prípadne inak zabezpečený proti ublíženiu na zdraví osôb
  • Musí byť súhlas majiteľa pozemku
  • Počas akcie nesmie fúkať silnejší vietor ako 3 m/s a nesmie pršať
  • Počas jednej hodiny sa odvezie asi 50 osôb, jeden let trvá cca 3 min.
Cenník
Prvá hodina 500€
Každá ďalšia hodina 400€

Viac zimných aktivít >>

miss_2008_4930.jpg


Posledne realizované akcie, alebo subdodávky

Viac reailizácií »