Ryžovanie zlata

Ryžovanie zlata
Znaczniki Teambuliding Pre deti Zimné Letné Outdoor Indoor

Prineste na Vašu akciu trochu divokého západu. Ryžovanie zlata sme mierne prispôsobili tak aby bolo možné aj súťažiť. Víťazí ten kto v stanovenom čase nájde najviac zlatých nugetov. Je to vhodná teambuildingová aktivita alebo ako súčasť dňa detí.

Ryžovanie zlata zabezpečíme kompletne:
  • prenájom vybavenia (taniere, nugety, vanička s pieskom)
  • inštruktáž
  • obsluha
Podmienka:
  • vhodné poveternostné podmienky
Cena 200 €/1 set

Ceny sú bez DPH a nezahŕňajú dopravu. Doba prevádzky je max. 4 hodiny

Więcej działań integracyjnych >>

P5307256.JPG