Deň EURA

Deň EURA

27. 9. 2008 – Veľkolepá akcia, ktorá pripravovala ľudí na novú menu. Akcia sa konala v každom krajskom meste. Na akcií bolo zaujímavé to, že sa odohrávala súčasne v jeden vo všetkých týchto mestách.

Na námestiach týchto miest sa odohrával bohatý kultúrny program kde vystupovali takmer všetci slovenský umelci. V každom meste vždy dvaja headlinery. Mimo to na akcii bol detský kútik ako aj množstvo stánkov v ktorých sa občania mali možnosť oboznámiť s prechodom na euro.

Spoločnosť MUTTON Event s.r.o. na túto akciu zabezpečila prenájom stanov určených na pre detské kútiky ako aj stany do backstagu pre umelcov. Okrem toho sme dodali aj sedenie a stoly k akcii.

Dodali sme naše služby v jeden deň do nasledujúcich 5 miest: Banská Bystrica, Žilina, Trnava, Trenčín, Nitra.

Dostarczyliśmy

den_eura_1.jpg
den_eura_2.jpg
den_eura_3.jpg
den_eura_4.jpg
den_eura_5.jpg
den_eura_6.jpg
den_eura_7.jpg
den_eura_9.jpg
den_eura_10.jpg
den_eura_8.jpg