Žumarovanie

Žumarovanie

Hore lanom zo všetkých síl. Žumarovanie – lezenie po lane pomocou dvoch mechanických pomôcok si vyžaduje zvládnutie techniky. Inštruktor vám vysvetlí ako sa po lane pohybovať, aby ste vyliezli v čo najkratšom čase.

Žumarovanie zabezpečíme kompletne:
  • inštruktor
  • istenie
  • označenie stanovišťa
  • animátor
Podmienka:
  • vhodné poveternostné podmienky
Cena 350 €

Ceny sú bez DPH a nezahŕňajú dopravu. Doba prevádzky je max. 4 hodiny

zumar.jpg