Záchranná akcia s lavínovým prístrojom

Záchranná akcia s lavínovým prístrojom

Keď ide v zime o život… Nájdite predmety schované v snehu pomocou lavínového prístroja. Výborná teambuildingová a zároveň vzdelávacia aktivita vhodná pre všetkých. Naučíme vás, ako správne pracovať s lavínovým prístrojom. Aktivitu vieme realizovať v okolí hotela aj priamo v ňom.

Aktivitu zabezpečíme kompletne:
  • Označenie stanovišťa
  • Inštruktáž
  • 5 prístrojov
Podmienka:
  • Vhodné poveternostné podmienky
Cenník
Cena: 400 €

Uvedené ceny sú bez DPH a nezahŕňajú dopravu. Doba prevádzky je max. 4 hodiny. Bližšie info na t.č. +421 915 874 1­20 alebo info@mutton.sk