Scavenger Hunt

Scavenger Hunt

Scavenger hunt je teamová hra založená na komunikácii a interakcii s prostredím kde sa koná Vaša firemná akcia. Pri plnení rôznych úloh spoznáte nových ľudí, precvičíte Vašu všímavosť a intuíciu. Zážitky z teambuildingu Vám budú pripomínať fotky a videá, ktoré ste si spolu s kolegami počas hry vytvorili.

Scavenger hunt zabezpečujeme kompletne:
  • Vytvorenie jedinečného herného plánu
  • Zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
  • Fotoaparát pre každú skupinu
  • Vyhodnotenie súťaže
  • Fotky a videá na pamiatku
Podmienka:
  • Vhodná lokalita
Cenník:
Cena: Závisí od lokality a náročnosti hry. Kontaktujte prosím event@mutton.sk

Uvedené ceny sú bez DPH a nezahŕňajú dopravu. Doba prevádzky je max. 4 hodiny. Bližšie info na t.č. +421 918 818 7­50 alebo event@mutton.sk