Preteky drevorubačov

Preteky drevorubačov

Zatlč, rozpíľ, porúb! Na zimu je treba krňačky opraviť, klince pozatĺkať, drevo napíliť aj porúbať. Ťažká robota veru… Keď však súperíte v teamoch, z ťažkej roboty sa razom stane skvelá zábava. Svoju zručnosť si na pretekoch drevorubačov preveríte s kladivom, pílkou aj sekerou- všetko s maximálnou bezpečnosťou.

Súťaž drevorubačov zabezpečíme kompletne:
  • označenie stanovišťa
  • drevené kláty
  • stopky
  • animátor
Cena 300 €

Ceny sú bez DPH a nezahŕňajú dopravu. Doba prevádzky je max. 4 hodiny

Čo sme realizovali

Posledne realizované akcie, alebo subdodávky na ktorých sme stihli fotiť