• Úvod
  • Tel. +421 915 874 120

Calmit - otváranie novej pece

Calmit - otváranie novej pece

Na uvedenej akcii sme realizovali stavbu pódiových dielcov NIVTEC pomocou ktorých sme prekonali výškový rozdiel až 60 cm. Táto terasa slúžili spolu so stanovým zastrešením ako fajčiareň pre účastníkov VIP večera v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Na druhý deň sa realizoval program pre občanov mesta ako aj deň otvorených dverí fabriky CALMIT. Na akciu sme dodali pivné sety, pódiové dielce, party stany 6×3 m, maľovanie na tvár ako aj nafukovací reklamný oblúk.

calmit_otvaranie_novej_pece_1.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_2.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_3.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_5.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_4.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_6.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_7.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_8.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_9.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_10.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_11.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_12.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_13.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_14.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_15.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_16.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_17.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_18.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_19.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_20.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_21.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_22.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_23.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_24.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_25.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_26.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_27.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_28.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_29.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_30.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_31.jpg
calmit_otvaranie_novej_pece_32.jpg